Gratis datakurs for alle innbyggere i Berlevåg kommune.

Berlevåg kommune har satt i gang et kunnskapsløft innen data, og tilbyr alle innbyggere et gratis E-læringskurs.

Dette kursprogrammet gir en grundig, effektiv og interaktiv læring i grunnleggende IT-forståelse og Windows Vista, samt kontorstøtteprogrammene Word, Excel, PowerPoint, Access og Outlook.

Kurset består av interaktive oppgaver med animasjoner og lyd. Brukeren får testet sine kunnskaper i et trygt og simulert miljø. Tempoet i læringen og eventuelle repetisjoner styrer brukeren selv.

Hver av de 7 læremodulene har en egen oppgavedel/test. I denne repeteres problemstillinger brukeren har gjennomgått i kurset, slik at du oppnår en helhetlig forståelse. Resultatet som oppnås i denne oppgavedelen/testen kan i etterkant skrives ut som et eget kursbevis.

Start kurset med å registrere deg her 

Bruk Internett Explorer.

Husk registreringsnøkkel som fås ved å kontakte kommunens servicekontor på tlf: 78 78 20 00