Har du lyst til å være støttekontakt?

Berlevåg kommune ved pleie- og omsorgstjenesten trenger folk, både unge og litt eldre til å være støttekontakt til personer som trenger sosial aktivisering.

Du må være over 18 år, men trenger ikke å ha formell utdanning.

Alle som engasjeres som støttekontakt får veiledning i forhold til oppdraget.

Her er en link for mer info: www.fritidmedmening.no

 Ta kontakt med teamleder Hjemmetjenesten: June L. Hansen, tlf 45879950, e-post: june.l.hansen@berlevag.kommune.no

Eller psykiatrisk sykepleier: Merete Jensen, tlf 45879863, e-post: merete.a.jensen@berlevag.kommune.no