Havarert storsatsing?

NRK Finnmark slår ettertrykkelig fast at Berlevåg kommunes ”storsatsing innenfor næringsutvikling” har havarert etter bare et halvt år. Vi tipper at overskriften fikk mange til å skru opp volumet på radioene sine – og det var sikkert hensikten.
De som fikk med seg resten av innslaget, og ikke bare overskriften, fikk en mer balansert framstilling av saken. FOT-prosjektet er, som det ble nevnt i innslaget og som ordføreren sa i intervjuet, lagt på vent fordi kommunen i dagens økonomiske situasjon må gjøre en nøye gjennomgang av ressursbruken de kommende årene. Dette må nødvendigvis gjøres når kommende års budsjetter behandles.

Men har ”storsatsingen innenfor næringsutvikling” havarert?

Det som er fakta er følgende: Berlevåg kommune har pr i dag ikke økonomi til å videreføre prosjektet slik det var ment. Men målsettingene har ikke endret seg. Og det skal arbeides videre både fra politisk og administrativt hold med de kontakter og de prosesser som er etablert for å beholde kontinuitet og framdrift. Så får tiden vise om det blir behov for å endre målsettinger og kurs, og hvordan ressursene best skal utnyttes.