Tekst/foto: Brynjar Langås. Gjengitt med tillatelse fra Finnmarken.

HISTORISK SKOLEÅPNING

Nå tvinges ikke lenger ungdom fra Berlevåg til å reise bort hvis de skal starte videregående utdannelse. Fredag 1. september var det historisk skoleåpning.

Etter å ha avsluttet 10-årig skolegang i Berlevåg, har elevene, med få års unntak, vært nødt til å flytte fra hjemkommunen for å fullføre det 13-årige skoleløpet. Et samarbeid mellom Finnmark fylke, Honningsvåg fiskarfag- og videregående skole, Berlevåg kommune og det lokale næringsliv har ført til opprettelsen av prosjektet LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet). Det betyr at berlevågungdommen får et likeverdig videregående grunnkurs på hjemplassen.

LOSA har vært prøvd ut i Nordland en del år allerede med gode erfaringer, og da gikk det ikke lenge før prosjektet startet også i Finnmark. LOSA er en opplæringsmodell som består av tre læringsarenaer: Nettbasert, selvstendig studiearbeid og utplassering i lokalt arbeidsliv.

Berlevåg tilbyr fire grunnkurs: Studiespesialisering, teknisk og industriell produksjon, helse- og sosialfag, samt service og samferdsel. Berlevåg hører inn under Honningsvåg fiskarfag- og videregående skole, men har en stedlig studieveileder i full stilling. Lektor Helene Haugereid har permisjon fra grunnskolen for ”å losa” de videregående elevene trygt i havn.

ÅPNING

Sist fredag ble den nye klassen tilbørlig feiret i forbindelse med den offisielle åpningen av LOSA på samfunnshuset. Ved hjelp av bilde- og lydstudio deltok representanter fra fylket, Vadsø, Honningsvåg, Loppa og Berlevåg i åpningsseremonien. Det måtte selvsagt mye og grundig planlegging til for at LOSA skulle bli en realitet i Berlevåg. Ildsjelene bak prosjektet, oppvekstsjef Bjarne Stein og ordfører Erik Brøske, var strålende fornøyd over at LOSA nå var på plass. Under bilde- og lydmøtet formidlet oppvekstsjefen en stemningsrapport i beste Grand Prix stil og høstet stor applaus. Han kalte prosjektet et skoleutviklingsstunt, og han var glad for at det var blitt så godt mottatt. Klassen teller 21 elever og er den nest største klassen totalt i Berlevåg medreknet grunnskolen. Ordfører Erik Brøske på sin side formidlet røde roser både i tanker, ord og gjerninger til alle som har vært med på å gjøre LOSA mulig. Han uttrykte håp om at samarbeidet med det lokale næringslivet kunne føre til at noen ungdommer blir i Berlevåg også etter endt skolegang. Losa

POLITISK ARBEID

 Inger Lise Balandin fra Finnmark fylke så tanken og arbeidet bak LOSA ut fra en distriktspolitisk synsvinkel Folk skal kunne bo og utvikle seg der de bor. Kommunene må legge til rette for å beholde ungdommen sin. Foreldrene vil ha ungene sine hjemme lengst mulig, og utdanning i lokalmiljøet er den beste oppskrift for at det skal være mulig. LOSA utnytter datateknologien på en bedre måte enn andre videregående skoler etter som innholdet for det meste er nettbasert. Pc-kompetanse er nå også en basisferdighet i skolen, så den erfaringene elevene får med seg, betyr mye for deres muligheter i framtida. Videregående skoler i lokalsamfunnet fører til kompetanseheving og gjør samfunnet rikere på mange måter. Lektor Helene Haugereid

LOKALER

Undervisningen foregår midlertidig på samfunnshuset. Når utbyggingen av det planlagte kompetansesenteret står ferdig, skal elevene flytte inn i nye og moderne lokaler der. Alle elevene synes uansett at det å gå på videregående skole i Berlevåg er tingen, noe de uttrykte stor takknemlighet over. Læreren Helene Haugereid (t.v.) hadde også sørget for at elevene ikke manglet arbeidsoppgaver. Ett er i alle fall sikkert: Det arbeidet som nå utføres for å bygge opp en kompetanse og legge forholdene til rette for ungdommen, er framtidsrettet, og det er nettopp hva et lite samfunn behøver.