Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten er en døgnbasert tjeneste, og en viktig del av den totale pleie- og omsorgstjenesten. Tjenesten er lokalisert til østfløyen ved helsesenteret.

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste.

Avdelingsleder:  Merete Ann Jensen
E-post: Merete Ann Jensen
Direkte nummer: 458 79 950
Besøksadresse: Iversen vei 1
Postadresse: Torget 4, 9980 Berlevåg
Telefon: 78 78 21 30
Telefaks: 78 98 08 77

 

 

 

 

 

 

Hjemmesykepleie