Berlevåg

Høring - Forskrift om hundehold i Berlevåg kommune

Formannskapet vedtok i sak 13/20 å legge ut forskrift om hundehold i Berlevåg kommune.

Høringsfristen er satt til 1. juni 2020.

 

Høringsuttalelser sendes til: postmottak@berlevag.kommune.no