Vedlegg D2 - Snøskuterløyper i Berlevåg - Oversiktskart forstørret Berlevåg[1]

Høring - revisjon av forskrift om skuterløyper i Berlevåg kommune 2021

Berlevåg kommune har utarbeidet forslag til ny forskrift for skuterløyper. 

Teknisk etat har bestemt å sende forslaget ut på høring.

Høringsfristen er satt til 14.10.2021.

Du kan også ta kontakt med Janiksan Umapalan på tlf. 458 79 883 eller e-post: janiksan.umapalan@berlevag.kommune.no.

application/pdfBerlevåg kommune - Forskrift om snøskuterløyper.pdf 374 KB
application/pdfVedlegg A - Høringsbrev - Revisjon av forskrift om snøskuterløyper i Berlevåg kommune[1].pdf 169 KB
application/pdfVedlegg B - Snøskuterløyper i Berlevåg – høringsdokument.pdf 612 KB
application/pdfVedlegg C - Snøskuterløyper i Berlevåg - Varsel om oppstart - Revisjon til forskrift.pdf 137 KB
application/pdfVedlegg D1 - Snøskuterløyper i Berlevåg - Oversiktskart Berlevåg.pdf 1.4 MB
image/jpegVedlegg D2 - Snøskuterløyper i Berlevåg - Oversiktskart forstørret Berlevåg.jpg 158 KB
application/pdfVedlegg D3 - Snøskuterløyper i Berlevåg - løypekart - Berlevåg tettsted.pdf 7 MB
application/pdfVedlegg D4 - Snøskuterløyper i Berlevåg - løypekart - Kongsfjord tettsted.pdf 5 MB
application/pdfVedlegg D5 - Berlevåg kommune - oversiktskart - støysoner A1.pdf 26.3 MB
application/pdfVedlegg D6 - Berlevåg kommune - Berlevåg tettsted - støysoner A3 rev1.pdf 7.7 MB
application/pdfVedlegg D7 - Berlevåg kommune - Kongsfjord tettsted - støysoner A3 rev1.pdf 5.1 MB
application/pdfVedlegg E - Snøskuterløyper i Berlevåg – kulturminner og kulturmiljø.pdf 1.9 MB
application/pdfVedlegg F - Snøskuterløyper i Berlevåg – friluftsliv og snøskuterløyper.pdf 355 KB
application/pdfVedlegg G1 - Snøskuterløyper i Berlevåg – støyvurderinger av snøskuterløyper.pdf 591 KB
application/pdfVedlegg G2 - Sweco - snøskuter støyrapport Rev. 02 01.09.21.pdf 173 KB
application/pdfVedlegg H - Snøskuterløyper i Berlevåg – natur- og dyremangfold.pdf 1 MB
application/octet-streamKML snøscooterløyper med tall fra kommunekart 2 31.8.2021.kml 139 KB
application/octet-streamGPX - SNØSCOOTERLØYPER_UTM35.gpx 111 KB
application/octet-streamSOSI - SNØSCOOTERLØYPER_UTM35.sos 43 KB