Hovedutvalg for Oppvekst- og kultur - 2019 - 2023

Medlemmer: Varamedlemmer:
AP / Høyre:  
Egil Frantzen, nestleder Tine Løkka Neergård
Kenneth Hammari Trine Larsen Jensen
Merete Kristiansen Stefan Eilertsen
Svein Johan Kalvik, leder Unni Stenberg
  Elisabeth Schanche
SV / SP:  
Ida Bang Gina M. H. Johnsen
  Jan Einar Straumsnes