berlev_g_havn_4540919a Foto Bjørn Hildonen Finnmarken

Hva kan kommunen og Berlevåg-samfunnet gjøre for å få folk til å flytte tilbake?


 • Under Sommer i Berlevåg holdt kommunen et møte med utflytta ungdom. Hensikten med møtet var å igangsette en dialog med de unge om hva som skal til for at de skulle kunne finne på å flytte hjem til Berlevåg. Ikke overraskende er interessante jobber, gode boliger og sosiale møteplasser blant de viktigste kriteriene. Vedlagt følger referat fra samtalen. Vi takker de fremmøtte for et godt møte og ønsker på snarlig gjensyn i Berlevåg!


Hva må ligge til rette for at man skal ønske å flytte tilbake til Berlevåg?

 • Jobb
  • Det må kunne tilbys relevante/interessante jobber så man får brukt utdannelsen sin
  • Praksisplasser
   • Kommunen og noen bedrifter tilbyr dette, men generelt kan flere bli flinkere
   • Vi har også en ordning hvor det lokale næringslivet tilbys støtte for å ansette ungdom i sommerjobb
  • Bør prøve å få jobbutlysninger til å nå lenger enn kun på kommunens hjemmeside og på facebook
  • Reklame/sponset innlegg i andre sosiale medier også utenfor Berlevåg for å nå flere
  • Velge ut enkelte målgrupper man ønsker å nå
 • Boliger
  • Når man først flytter til en liten plass som Berlevåg vil man gjerne ha eget hus med litt hage
  • Mulighet for å leie
  • Ikke godt nok leiemarked pr. i dag
  • Lite interesse for oppussingsobjekter som krever masse jobb, vil ha mulighet til å kjøpe noe som er innflyttingsklart
 • Fritid
  • Må ha tilstrekkelig med tilbud til rekreasjon og fritidsaktiviteter
 • Møteplasser
  • For få felles møteplasser pr. i dag.
  • Etterlyser kafé av noe slag – en plass man kan treffes utenfor hjemmet
  • Savner det gamle hotellet og Velferden sånn som den var før
  • Noe med fin utsikt hvor man ikke blir sittende og stirre rett inn i en vegg

Utfordringer

 • Vanskelig reisevei
  • Er veldig dyrt å reise med fly, Hurtigruten er ustabil på vinterstid, ingen bussforbindelse
 • Forholdene på skolen
  • Mobbing er en utfordring, spesielt på en skole med så få elever
  • Enkelte har inntrykk av at «skolen er for lærerne, ikke for barna»
 • Lite sted
  • Gjennomsiktig samfunn, ikke like lett å «skli inn i mengden»

Tiltak

 • Yrkesmesser hvor de ulike aktørene i kommunen kan presentere seg og man kan gjøre seg kjent med hvilken utdanning osv. som kreves i de ulike yrkene, samt hvilken
 • Utvidelse av LOSA-tilbud
  • Flere studieløp
  • Ønsker mulighet til å fullføre VGS i Berlevåg
 • Starte rekruttering tidligere
  • Ha dialog med barn og unge opp gjennom oppveksten angående hva man skal velge for en utdanning for å kunne få seg jobb i Berlevåg
 • Fokus på fiskerinæringen
  • Framsnakke fiskerinæringen
  • Dialog med fiskerinæringen og fiskerne for å gi de unge muligheten til å få komme få prøve seg på båt. Tidligere har kommunen sponset sikkerhetskurs for ungdom
  • Ungdomsbedrifter innenfor fiskeri
 • Ungdomspartier
  • Øke politisk engasjement blant ungdommen, la dem bli hørt
  • Tidligere ungdomsklubben på samfunnshuset kan være mulig lokale for ungdomspolitikere når klubben flyttes til bassenget

Avslutningsvis

 • Oppfølgingsmøte rett før jul - etter arbeidstid slik at også de som har sommer- og julejobb på dagtid kan delta

 

Møtedeltakere:

Sindre (Hammerfest)

Trine (Honningsvåg)

Lisa (Trondheim)

Marte (Ski)

Robin (Båtsfjord)

Emilie (Oslo)

Nina (Bergen)

Fra kommunen stilte saksbehandler Maria Kristiansen, kontorsjef Siv Efraimsen og rådmann Jørgen Holten Jørgensen. I tillegg deltok Kristin Berthelsen i selskapet Activepeople, som gjennom flere år har samarbeidet med kommunen.