Influensa

Influensa-, korona- og lungebetennelse vaksine

Helsestasjon åpner for drop-in av influensa- korona- og lungebetennelse vaksine for de som ikke har tatt det ennå.

Obs: Vi har foreløpig kun inne koronavaksine for oppfriskning (3 dose og oppover), men vi blir å bestille inn koronavaksine for de som ønsker dose 1 eller 2 i nærmeste framtid. Info kommer.

 

Drop-in dager på helsestasjonen er:

            - Fredag 03.02 klokken 09:00-11:00

            - Fredag 10.02 klokken 13:00-15:00

(Vi tar vipps, bankkort, kontant eller faktura.)

 

Under er informasjon om hvem som anbefales og ta de ulike vaksinene:

Influensavaksine anbefales til:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

Pris: 200 kr. Kan tas samtidig som koronavaksine eller vaksine mot lungebetennelse. 

 

Lungebetennelse vaksine anbefales til:

 • Alle personer over 65 år.
 • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. 
 • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk. 

 

Pris: 350 kr. Vaksinen varer i 6 år. Kan tas samtidig med influensavaksine.

 

Koronavaksine (oppfriskningsdose) anbefales til:

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før kommende høst/vintersesong:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre
 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • gravide i 2. og 3. trimester

Dette vil for de fleste være dose 4, men for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil det være dose 5.

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose. Dersom man allikevel ønsker en oppfriskningsdose tidligere kan den gis forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning, men et lenger tidsintervall vil gi en bedre immunrespons. Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder.

Det er også åpnet opp for at dersom du er i aldersgruppen 18-64 år og ikke har noen risikotilstander, har du mulighet til å ta en ny oppfriskningsdose dersom du selv ønsker det. 

 

Pris: Gratis!   Kan tas samtidig som influensavaksine.