INFORMASJON ANG. VANNET I BERLEVÅG

Det kan forekomme missfarge på vannet pga. tapping fra storelva og over til vannbassenget.

Det er ingen helserisiko i forhold til missfargingen.

Hvis det er noe du/dere lurer på ring: Driftleder Arild Hammeren på tlf. 98 29 54 57