INFORMASJON - KASSAFUNKSJON

Fra 14. mai 2009 har Servicekontoret overtatt kassafunksjonen til Økonomiavdelingen. All inn- og utbetaling skjer nå på Servicekontoret, Torget 4.