INFORMASJON

Varanger Kraft er i dag gitt konsesjon for vindkraftutbygging på Rakkucearro i Berlevåg kommune.