Siv

Informasjonsskriv nr. 2 til befolkningen i Berlev├ąg Kommune fra kommuneoverlegen

Tiden vi nå står overfor er alvorlig.

Coronaviruset covid-19 har resultert i en pandemi – en verdensomspennende infeksjonssykdom. Det har ikke vært så galt siden Spanskesyken for 100 år siden. Den er opptil flere titalls ganger mer dødelig enn influensa. Vi har nå ikke oversikt over hvor all smitte i Norge kommer fra. Det finnes ingen behandling for sykdommen.

Dette smitter via hendene våre og hoste/snørr (dråper). Dette fordrer altså i stor grad kontakt med andre mennesker.

Akkurat nå er det stille før stormen. Skal vi innføre tiltak som fungerer må vi innføre tiltakene tidlig.

Jeg ber dermed om at vi alle fra og med i dag gjennomfører en dugnad; om vi aksepterer å ha det litt kjipt de neste ukene, vil dette være en god investering for oss alle.

Foreløpig har vi ingen mistenkt eller bekreftet smitte i Berlevåg. Vi er en liten kommune med få ekstraressurser som raskt blir lammet om bare én smittet kommer innenfor kommunegrensen.

Vi har mange eldre og kronisk syke i bygda som er den mest utsatte befolkningsgruppen. Selv som unge og friske kan vi bære smitte til de som kan bli alvorlig syke og dø. Det er på verdensbasis ikke registrert dødsfall av barn under 9 år, men barn er også smitteførende. Skoler er foreløpig ikke stengt – dette vurderes fortløpende.

Jeg ber dere om å være omsorgsfulle overfor hverandre ved å begrense hverdagen hva angår all reise og kontakt med folkemengder.

Vi er helt avhengige av at vi har en indrejustis for at dette skal fungere. Alle må motivere alle.

Mine anbefalinger er presisert under. Jeg er klar over at dette representerer en strengere føring enn hva norske helsemyndigheter maner til, men jeg anser dette som strengt nødvendig.

Vi har utvidet åpningstiden for legekontorets telefon fra kl 08-15.00 - kom gjerne med spørsmål!

Vi skal ikke bli skremt, men være fornuftige og ta dette på alvor.

 

Vennlig hilsen

Jakob Thorkildsen

Kommuneoverlege i Berlevåg

 

 

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplassen. Vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk, og utfør håndvask/sprit etter snyting eller hosting.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
 • Overhold karanteneregler.
 • Virksomheter med muligheter for hjemmekontor anbefales dette.
 • Lunsj på arbeidsplasser: Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper.
 • For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet.
 • Seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere skal ikke holdes. Bruk Skype eller annen videosamtale om mulig.
 • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.)
 • Unngå arrangementer i det store og det hele (kino, teater, konserter, fester mv.).
 • Unngå flyreiser innenlands og utenlands.
 • Det er satt besøksforbud på sykehjem og alderspensjonat.
 • Besøk på bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.
 • Legekontoret tar kun inn pasienter som må ha konsultasjon, ellers blir mindre nødvendige konsultasjoner omgjort til telefontimer. Legevakt fungerer som normalt. Det er bestilt utstyr til videokonsultasjon. Telefontid Legekontor er utvidet til kl 08-15.
 • Skole og barnehage fortsetter inntil videre men dette vurderes fortløpende.