Berlev├ąg

Informasjonsskriv nr. 3 til befolkningen i Berlev├ąg kommune

Regjeringen har i dag varslet nye, skjerpede tiltak for å bekjempe koronasmitten. Begrensningene som settes på oss alle som innbyggere og arbeidstakere er de strengeste som noen gang er innført siden krigen. Berlevåg kommune oppfordrer alle til å følge retningslinjene, og vi har også lokalt innført enda strengere forholdsregler – jf. brev fra kommuneoverlegen. Vi minner her om at alle publikumsrettede arrangementer i kommunen er avlyst inntil videre. Vi vil også skjerpe inn rutinene på følgende områder:

Reiserutiner:

Alle tjenestereiser avlyses inntil videre. Fritidsreiser – både innen- og utenlands – skal unngås i størst mulig grad.

 

Alle som har vært på ferie utenfor Norden skal i karantene i 14 dager. Tilbakevirkende kraft fra 27 februar. Med karantene menes å oppholde seg mest mulig i hjemmet. Den berørte kan være sammen med andre i hjemmet. Man kan gå ut, men skal unngå folkemengder. Man bør også unngå butikker og andre samlingspunkter.

 

De som heretter trosser gjeldende reiseråd vil måtte bruke egen ferie under karantenen.

 

For kommunens ansatte gjelder dessuten at de som har vært/skal på reise innenlands og innen Norden kan pålegges karantene. Det vil da legges til rette for hjemmekontor.

 

Adgangsrutiner:

Rådhuset blir stengt for besøkende. Alle henvendelser tas på telefon.

 

Barnehagen er stengt for normal bruk men vil ha et tilbud for barn av ansatte som fyller samfunnskritiske funksjoner. De ansatte møter foreløpig som normalt. Ansatte vil kunne settes i andre kommunale oppgaver.

 

Skolen holder stengt. De ansatte møter foreløpig som normalt. Ansatte vil kunne settes i andre kommunale oppgaver.

 

Helsesenteret holder stengt for besøkende. De ansatte ved helsesenteret vil få ytterligere informasjon internt.

 

Henvendelser til legekontoret tas kun pr. telefon. Legekontoret vil prioritere øyeblikkelig hjelp. Åpningstiden for telefonhenvendelser er utvidet fra 8 til 15, telefon 78 78 21 00. Legevakttelefonen er 116 117. Ved akuttilfeller ring 113.

 

Øvrige kommunale bygg, som samfunnshuset, biblioteket, kompetansesenteret m.m. holdes stengt.

 

Øvrig:

Vi minner for øvrig om skjerpete hygienerutiner. Ingen håndhilsing og ingen klemming. Husk grundige og hyppige håndvasker. Rengjøringspersonalet har skjerpete rutiner i alle bygg.

 

Vi ber om forståelse for disse sterke tiltakene og håper på alles vilje til å bidra til at situasjonen i kommunen som i landet atter kan komme tilbake til normalen.

 

Følg for øvrig med på nyhetene, Folkehelseinstituttets hjemmesider og kommunens oppdateringer.

 

 

Hilsen 

Jørgen Holten Jørgensen

Rådmann