Innbyggerundersøkelsen starter opp etter 17. mai.

I forbindelse med arbeidet med kommunereformen skal Berlevåg kommune gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Det er Norfakta som vil gjennomføre selve undersøkelsen, og totalt vil 2100 innbyggere i de syv kommunene i Øst-Finnmark bli oppring på telefon. Dette vil skje på hverdager mellom klokken 16.30 og 21.00. For å sikre et best mulig grunnlag for å fatte beslutningen om vår fremtidige kommunestruktur oppfordrer vi alle som til å bidra.

Tema som vi ønsker å belyse er:

·         Hvilken kjennskap har den enkelte til reformarbeidet

·         Hvilken tilhørighet har de som svarer på undersøkelsen til nærmiljøet, kommunen, Finnmark og Nord-Norge

·         Hvor løses dagliglivets gjøremål

·         Fornøydhet med ulike kommunale tjenester i dag

·         Hvor viktig er geografisk avstand til ulike offentlige tjenester

·         Holdninger til sammenslåing (der dette er et tema), alternativt å bestå som egen kommune

·         Meninger om mulige effekter av en eventuell sammenslåing

·         Meninger om mulige konsekvenser av å bli bestående som egen kommune

·         Interesse knyttet til spørsmålet om kommunesammenslåing

Vi vil igjen oppfordre alle som blir oppringt til å delta i innbyggerundersøkelsen.