KATASTROFEØVELSE I BERLEVÅG

Norsk Luftambulanse v/ Bent-Krister Osbakk holdt et teoretisk og praktisk kurs for utrykningsetatene i Berlevåg i dagene 31.mars og 1. april 2009.

Scenarioet under den praktiske øvelsen var en kollisjon mellom en skolebuss og en personbil hvor tjue personer var skadet. Kurset var av kategorien TAS3 (Tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid 3), en storulykke hvor mange mennesker er berørt.

En storulykke representerer en redningsteknisk utfordring i forhold til mannskap og utstyr.

Målet med øvelsen var derfor å øke kunnskapene både teoretisk og gjennom praktiske øvelser, slik at alle nødetatene kan skape gode samarbeidsrutiner. Ambulansetjenesten i Berlevåg fikk overlevert 4 bårer med bobleplast av Norsk Luftambulanse.

Kurslederne fra Norsk Luftambulanse roste nødetatene i Berlevåg for en god innsats.

Katastrofe 1Katastrofe 2Katastrofe 3katastrofe 5katastrofe 4