Kjøring med bil i utmark

Berlevåg kommune har mottatt flere meldinger om at det forgår kjøring med bil i terrenget.
Da dette fører til store skader i naturen ber vi om at dette opphører.

Kjøring i utmark er ulovlig. Det kreves dispensasjon for slik kjøring som kan gis av Berlevåg kommune.

Ulovlig kjøring kan bli anmeldt.