Kongekrabbefisket starter 25. september - åpning også for fritidsfiske

I en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet blir det umiddelbart åpnet for fritidsfangst av kongekrabbe øst for 26 grader østlig lengde. Redskapsbegrensningen settes til én teine pr. person og pr. båt, og kvantumsbegrensningen vil være 10 hannkrabber over minstemål for den enkelte fisker i løpet av året.

Fritidsfangsten kan skje hele året, og er rapporteringspliktig. Fiskere som har rettigheter til kommersiell kongekrabbefangst er imidlertid unntatt fra fritidsfangsten. Når det gjelder den kommersielle fangsten, så videreføres deltakerkriteriene fra 2005, med unntak av at adgangen til å delta i fangsten faller bort ved eventuelt salg av fartøy. Fangstperioden utvides også til over årsskiftet.

- For ikke å svekke driftsgrunnlaget for de fartøy som tidligere har kvalifisert seg, er det dessverre ikke rom for å slippe inn nye deltakere kommende sesong. Innføring av eventuelle aktivitets- og kvalifiseringskrav er imidlertid et forhold som vil være naturlig å vurdere i forkant av neste års sesong, i lys av den bebudede stortingsmelding om kongekrabbe hvor viktige veivalg vil bli drøftet, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i pressemeldingen fra departementet i dag.