Korona

Koronavaksine til 16-17 åringer og gravide/ammende

Send melding til 458 79 862, og oppgi navn og fødselsdato for å melde deg til vaksinering, eller send mail til vaksineberlevag@gmail.com.

16-17 åringer

Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 kan tilbys koronavaksine. Selv om det er få ungdommer som blir alvorlig syke er det en del smitte blant 16-17 åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de som kan bli alvorlige syke, og for å redusere smittespredning i samfunnet. 

De fleste er fylt 16 år og er helserettslig myndig til å kunne gi samtykke til vaksinen selv. For de født i 2005 som ennå ikke har fylt 16 må begge foreldre samtykke. Samtykkeskjema fra FHI kommer ut etter hvert. 

Det anbefales et intervall på mellom 8-12 uker mellom første og andre dose for 16-17 åringer. Årsaken er at unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil være godt beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose

Det er nå kjent at betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) i sjeldne tilfeller kan oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksinene. Tilstanden forekommer hyppigere i yngre aldersgrupper blant gutter. I USA er det rapportert opptil 7 per 100 000 vaksinerte gutter i ungdomsalder, men i Israel er forekomsten anslått å være hyppigere. Nyere forskning viser at dette er en forbigående tilstand hvor de fleste blir frisk innen en måned hos de som har fått det etter vaksinasjon, og har god prognose. FHI har innhentet råd fra norske hjertespesialister som mener at denne sjeldne bivirkningen ikke bør være et hinder for at ungdom får vaksinen. Covid-19 sykdom hos ungdom kan gi mer alvorlig påvirkning av hjertet enn denne tilstanden. 

Gravide/ammende

FHI anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester.

Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel. Se de oppdaterte vaksineanbefalingene for gravide på fhi.no. Bakgrunnen for anbefalingen er at internasjonale studier har vist at gravide har noe økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med ikke-gravide kvinner, selv om risikoen for den enkelte er svært lav.

Så langt tilsier data på vaksinering av gravide at vaksinene ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløp for verken mor eller foster. Gravide får ikke andre bivirkninger enn det som er vanlig hos ikke-gravide kvinner på samme alder. Ved vaksinasjon mot covid-19 i svangerskapet, vil mors antistoffer kunne overføres til barnet - særlig i siste halvdel av svangerskapet. Vaksinasjon mot covid-19 i svangerskapet vil dermed bidra til å beskytte barnet etter fødsel, og således kunne beskytte både mor og barn mot sykdom.

Vaksine kan gis til kvinner som ammer. Kvinner som har gjennomgått covid-19 før eller i svangerskapet, kan få tilbud om én vaksinedose på lik linje med råd som gis til den øvrige befolkningen. Vaksine kan også gis til kvinner som planlegger å bli gravide, og kvinner som går til IVF-utredning og –behandling.

Gravide anbefales også vaksine mot influensa. Både gravide kvinner og nyfødte er utsatt for alvorlig forløp av influensa, og gravide oppfordres til å ta imot tilbud om influensavaksine som tidligere. Det anbefales ikke at koronavaksine og influensavaksine gis samtidig fordi det foreløpig er begrenset erfaring med de nye koronavaksinene, men vaksinene kan gis med minimum 1 ukes intervall. Influensavaksinen kommer i oktober, så mer informasjon kommer da.

Informasjonen er hentet fra FHIs informasjonsbrev nr. 26.
Hilsen Berlevåg helsestasjon