Berlevåg

Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan

I kommunestyrets møte 19. desember 2019, sak 17/19 ble detaljregulering for Berlevåg skole vedtatt. Planen har planID 2018002.

Rådmannen