Lavt vanntrykk i Berlev├ąg

F.o.m. mandag 23. juni t.o.m. onsdag 25. juni 2014 kan det bli dårlig vanntrykk fra Prestegårdsgata og vestover.

Dette gjelder i hovedsak de som bor på øversiden av hovedveien, sjøsiden vil ikke bli berørt.

Dette p.g.a. utskifting av trykkøkerstasjon i Prestegårdsgata.

 

Drift