Ulf Alexandersen - syklist og hurtigrute i solnedgang

LEDIG STILLING – BARNEVERNSKONSULENT

Berlevåg og Båtsfjord barneverntjeneste har en ledig fast stilling i 100 % som barnevernskonsulent. 

  

Berlevåg og Båtsfjord ble i 2010 slått sammen til en interkommunal barneverntjeneste.  

Berlevåg er vertskommune og ansettelseskommune. 

Barnevernstjenesten har en felles leder med arbeidssted Båtsfjord kommune. Videre er det 4 konsulentstillinger. 2 konsulentstillinger har arbeidssted i Berlevåg og 2 har arbeidssted Båtsfjord, samt en stilling som tiltakskonsulent med arbeidssted Båtsfjord.   

 

Kommunene i Vestre Varanger – Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana – har nylig inngått avtale om etablering av en felles interkommunal barneverntjeneste. Den felles tjenesten vil få tilført ekstra ressurser, sikre et større og mer robust fagmiljø samt bedre tjenester til innbyggerne våre. Arbeidet med organisering av den nye tjenesten er igangsatt. Den utlyste stillingen har kontorsted i Berlevåg. Noe reisevirksomhet mellom kommunene vil måtte påregnes 

 

Er du nyutdannet? Vi tilbyr ei årslønn som tilsvarer 10 års ansiennitet, en forskjell på kr. 91 700,- pr. år sammenliknet med grunnlønna. Har du studielån får du nedskrevet dette med inntil kr. 25 000,- i året. Vi dekker flytteutgiftene til Berlevåg.  

 

For en nyutdannet barnevernskonsulent med studielån vil den økonomiske fordelen av å jobbe i Berlevåg tilsvare inntil kr. 141345 i året! Se regnestykke nederst på siden for detaljer. 

 

Kanskje har du kjæreste/samboer/ektefelle? Ta kontakt – det kan godt hende vi har en jobb til ham eller henne også. 

 

Arbeidsområder:   

 • Hovedansvar for saksbehandling og oppfølging av barn og deres familier i henhold til barnevernloven og forvaltningsloven   

 • Delta i teamarbeid, inkludert drøfting av saker og saksfordeling   

 • Bidra i nettverksarbeid og samarbeide med andre instanser   

 • Veilede både på individ og systemnivå   

 • Delta i forebyggende arbeid og utviklingsarbeid   

 • Partsrepresentant i nemnds- og rettssystemet   

 • Delta i akuttberedskap/barnevernvakt   

 • Noe reisevirksomhet må påberegnes  

 • Undersøkelsesarbeid, tiltaksarbeid og fosterhjemoppfølging  

  

Kvalifikasjoner:  

 • Minimum 3-årig høgskoleutdanning, fortrinnsvis innen barnevern eller sosialt arbeid  

 • Ønske om relevant videreutdanning   

 • Ønskelig med erfaring fra saksbehandling i førstelinjen og erfaring fra arbeid med barn og unge / familier   

 • Evne til å kunne arbeide selvstendig og målrettet   

 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig   

  

Det kreves tilfredsstillende politiattest ved tilsetting   

  

Krav om førerkort klasse B.  

  

Vi kan tilby:  

 • Godt arbeidsmiljø  

 • Kvalifiserte og motiverte medarbeidere   

 • Tverrfaglig kompetanse  

 • En ny sammenslått barneverntjeneste med store utviklingsmuligheter 

 • Gode lønnsbetingelser 

  

Ansettelsen i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid.   

  

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.   

  

For nærmere informasjon ta kontakt med barnevernsleder Christina Svendsen på tlf. 458  

79 847, eller e-post: christina.svendsen@batsfjord.kommune.no   

  

  

Søknadsfrist: 15. august 2022  

  

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes til postmottak@berlevag.kommune.no  

 

A 6ZFr JE 1t 56AAAAAElFTkSuQmCC

iFinnmark i Berlevåg - YouTube

 

Kjønes fyr