Stian Ananiassen - Svartoksen i det fjerne

Ledig stilling - psykiatrisk sykepleier

Berlevåg Kommune tilbyr stilling som psykiatrisk sykepleier med lønn tilsvarende 10 års ansiennitet og økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt

Vi har ledig 100%-stilling som sykepleier i Berlevåg kommune v/Rus og psykiatritjenesten, som er et lavterskel tilbud med ansvar for å gi tilbud til de som sliter med psykiske utfordringer og rus til den voksne delen av befolkningen. Stillingen tilbyr lønn som tilsvarer 10 års ansiennitet, og økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt som tilhører tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Er du nyutdannet? Ved å flytte til Berlevåg Kommune kan du få slettet hele 45 000,-  i året fra ditt studielån. Kommunen dekker flytteutgifter, og er svært behjelpelig med å finne egnet bolig til deg. Som sykepleier i Berlevåg Kommune får du 6 uker ferie, og du vil få varierte faglige utfordringer. 

Arbeidsstedet er Berlevåg helsesenter som har hele helse- og omsorgstjenesten under samme tak – bestående av institusjon, skjermet enhet, omsorgsboliger, hjemmesykepleie/hjemmetjenester, legetjenesten, rus og psykiatritjenesten, kjøkken, fysioterapitjenesten og helsestasjon/helsesykepleier. Dette gir nærhet til kollegaer innen eget fag og tverrfaglig samarbeid. En egen dialysebehandlingsenhet ble opprettet i samarbeid med Finnmarkssykehuset Klinikk Kirkenes vinteren 2020. Vi nevner også at Berlevåg har en stabil legetjeneste.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Primærkontakt for mennesker med  alvorlig og langvarig psykisk vansker
 • Støttesamtaler
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Veiledningsansvar ovenfor for brukere, pårørende, ansatte i helse og omsorg
 • Spesifikk sykepleieroppgaver og oppfølging av den somatiske helsen
 • Vurdere behov for individuell plan

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid
 • Evnen til å arbeide selvstendig
 • Førerkort for bil klasse B
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel
 • Samarbeidsvillig og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Kollegaer som vil ta deg godt imot
 • Spennende og varierte faglige utfordringer med nærhet til tverrfaglig samarbeid i samme bygg
 • Lønn iht. tariff med 10 års ansiennitet
 • 6 ukers ferie
 • Vilkår for stillingen følger de lover og avtaler som til enhver tid gjelder
 • Ekstern veiledning: Vi er opptatt av at du får nødvendig støtte i et krevende yrke
 • Faglig utvikling: Vi har en raus holdning til ansatte som ønsker utvikling. Vi finner løsninger for dette sammen med deg
 • Bistand til å finne bolig: Det kan være vanskelig for utenforstående å finne bolig hos oss da kun få boliger legges ut på Finn. Vi hjelper deg derfor med å finne egnet bolig
 • I tillegg til gode lønnsbetingelser tilhører vi tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt og nedskriving av studielån
 • Vi tilrettelegger både for faglig utvikling og en meningsfull fritid.
 • Kommunen dekker flytteutgifter
 • Om søkeren har kjæreste/samboer/ektefelle så er vi behjelpelig med å finne jobb til ham/henne også

 

Søknad med CV sendes til postmottak@berlevag.kommune.no, alternativt pr. post til Berlevåg kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg.

 

Nærmere opplysninger om stillingene:

Helse- og omsorgssjef, 458 79 930

Søknadsfrist: Søknadene vil bli behandlet fortløpende.