Berlevåg havn 3

Ledig stilling - Sykepleier

Vi ønsker deg til Berlevåg!

Vi har en fast 100 % sykepleierstilling ledig på vårt helsesenter.

Arbeidsstedet er Berlevåg helsesenter som har hele helse- og omsorgstjenesten under samme tak - bestående av institusjon, skjermet enhet, omsorgsboliger, hjemmesykepleie/hjemmetjenester, legetjenesten, rus og psykiatritjenesten, kjøkken, fysioterapitjenesten og helsestasjon/helsesykepleier. Dette gir nærhet til kollegaer innen eget fag og tverrfaglig samarbeid. En egen dialysebehandlingsenhet ble opprettet i samarbeid med Finnmarkssykehuset Klinikk Kirkenes vinteren 2020. Vi nevner også at Berlevåg har en stabil legetjeneste.

Er du nyutdannet? Vi tilbyr ei årslønn som tilsvarer 10 års ansiennitet, en forskjell på kr. 91 700,- pr. år sammenliknet med grunnlønna. Har du studielån får du nedskrevet dette med inntil kr. 25 000,- i året.

 

Hvert år vil du som sykepleier i Berlevåg få en bonus på kr. 33 000, og alle som bor i Finnmark har bl.a. lavere skatt og reduserte strømavgifter. Attpåtil får du en 6. ferieuke, og vi dekker flytteutgiftene til Berlevåg.

 

For en nyutdannet sykepleier med studielån vil den økonomiske fordelen av å jobbe i Berlevåg tilsvare inntil kr. 165 013 i året! Se regnestykke nederst på siden for detaljer.

 

Kanskje har du kjæreste/samboer/ektefelle? Ta kontakt – det kan godt hende vi har en jobb til ham eller henne også.

Vi søker:

 • Sykepleiere som er selvstendige og tar initiativ i sitt arbeide og er opptatt av å bidra til utvikling av faget og tjenesten.
 • Videreutdanning og/eller erfaring innen områdene dialyse, demens, geriatri, rehabilitering/hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er en fordel, men ikke et krav. Nyutdannede er også velkommen til å søke.
 • God kjennskap til data/fagsystem som dokumentasjonsverktøy
 • Vi oppfordrer menn til å søke

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig- nivå B2.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Kollegaer som vil ta deg godt imot
 • Spennende og varierte faglige utfordringer som gir bred erfaring.
 • Lønn iht. tariff med 10 års ansiennitet
 • 6 ukers ferie
 • Vilkår for stillingen følger de lover og avtaler som til enhver tid gjelder
 • Kommunen dekker flytteutgifter til Berlevåg og er behjelpelig med å finne bolig. Om du ønsker å leie eller eie – boutgiftene er uansett lave i Berlevåg.  

Stillingen er i 3-delt turnus

Berlevåg kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån)

Søknad med CV sendes til postmottak@berlevag.kommune.no, alternativt pr. post til Berlevåg kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg.

Nærmere opplysninger om stillingene:

Avdelingsleder pleie og omsorg Mirka Johansen, tlf. 458 79 940

Helse- og omsorgssjef Audhild Mork, 458 79 930

 

Søknadsfrist: Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

nZ 5rmiAAAAABJRU 5ErkJggg==

iFinnmark i Berlevåg - YouTube