Kjønes fyr

Ledig stilling - teknisk sjef

Berlevåg kommune skal være et ledende senter for grønn energi og ny teknologi. Våre store vindkraftressurser skal utnyttes til produksjon av hydrogen og ammoniakk, og den nye Berlevåg Industripark legger forholdene til rette for nyetableringer innen mange spennende næringsområder.

Berlevåg kommunen vil styrke sin tekniske enhet og søker med dette etter ny teknisk sjef. Dette er en spennende og utfordrende stilling i en kommune i positiv utvikling og med stort vekstpotensiale. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og har det overordnede faglige-, økonomiske og administrative ansvaret for enhet for tekniske tjenester. Ansvaret dekker feltene kommunal drift (herunder veg, vann, avløp og renovasjon), kommunale eiendommer, planarbeid (herunder kommuneplan samt regulerings- og arealplanlegging), næringsutvikling, miljøvern, beredskap, oppmåling og byggesaksbehandling. Dette er meget viktige områder for utviklingen i en kommune og vi ser derfor etter en person som kan forsterke kommunens positive utvikling gjennom å videreutvikle enheten for tekniske tjenester.

 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for tekniske tjenester i kommunen
 • Økonomi- og personalansvar
 • Faglig og administrativ ledelse av enheten
 • Prosjektstyring
 • Deltakelse i kommunen sin ledergruppe
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kommunikasjon med andre myndigheter og kommunens innbyggere
 • Utvikling av medarbeidere og kompetanse i enheten

 

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, sivilingeniør eller lignende teknisk-/ naturvitenskaplig utdanning fra universitet eller høyskole
 • Annen høyere utdanning og realkompetanse innen fagområdet vil også kunne bli vurdert
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring fra privat eller offentlig virksomhet innenfor fagområdet
 • Det forutsettes ledererfaring
 • Kompetanse til å inneha funksjonen brannsjef er ønskelig, men ikke avgjørende

 

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, mastergrad / siv.ing

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Høy arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Helhetlig perspektiv
 • Gode lederegenskaper
 • Utviklingsorientert og kreativ
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

 

Språk

 • Norsk

 

Vi tilbyr

 • Berlevåg kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån).
 • Vi tilbyr en utfordrende jobb i et aktivt og spennende miljø. Vi dekker flytteutgifter etter kommunale vedtekter. Gode lønnsvilkår og god pensjonsordning. Vi vil også være fleksible med å finne gode arbeidstidsordninger. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

 

Lønn etter avtale.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos rådmann Jørgen Holten Jørgensen, tlf. 458 79 800.

xcfY fEbQ 08zAAAAABJRU 5ErkJggg==

iFinnmark i Berlevåg - YouTube

Søknad sendes:

e-post: postmottak@berlevag.kommune.no eller pr. post til Berlevåg kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg.

 

Søknadsfrist: 24.01.21