Sjøgata 2020

Ledige stillinger - 2 ledige sykepleierstillinger

 • 100% fast stilling som sykepleier i institusjon og dialyse

Berlevåg kommune har ledig 70% fast stilling som sykepleier på institusjon og 30% i dialyse. For dialyse vil nødvendig opplæring bli gitt på sykehus. 

 • 100% fast stilling som sykepleier i hjemmetjenesten

 

Arbeidsstedet er Berlevåg helsesenter som har hele helse- og omsorgstjenesten under samme tak - bestående av institusjon, skjermet enhet, omsorgsboliger, hjemmesykepleie/hjemmetjenester, legetjenesten, rus og psykiatritjenesten, kjøkken, fysioterapitjenesten og helsestasjon/helsesykepleier. Dette gir nærhet til kollegaer innen eget fag og tverrfaglig samarbeid. Verdt å bemerke er at vi har en stabil legetjeneste.

 

Vi søker:

 • En sykepleier som er selvstendig og tar initiativ i sitt arbeide og er opptatt av å bidra til utvikling av faget og tjenesten. Har du videreutdanning og eller erfaring innen områdene dialyse, demens, geriatri, rehabilitering/hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi – er det en fordel men ikke et krav. Nyutdannede er også velkommen til å søke.
 • God kjennskap til data/fagsystem som dokumentasjonsverktøy
 • Vi oppfordrer menn til å søke stillingen

 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig- nivå B2.

 

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær i mange år
 • Kollegaer som vil ta deg godt imot
 • Spennende og varierte faglige utfordringer med nærhet til tverrfaglig samarbeid i samme bygg
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
 • Lønn ihht tariff med 10 års ansiennitet
 • 6 ukers ferie
 • Vilkår for stillingen følger de lover og avtaler som til enhver tid gjelder

 

Stillingen er i 3-delt turnus

 

Berlevåg kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån)

Arbeidsstedet er Berlevåg helsesenter som har hele helse- og omsorgstjenesten under samme tak - bestående av institusjon, skjermet enhet, omsorgsboliger, hjemmesykepleie/hjemmetjenester, legetjenesten, rus og psykiatritjenesten, kjøkken, fysioterapitjenesten og helsestasjon/helsesykepleier. Dette gir nærhet til kollegaer innen eget fag og tverrfaglig samarbeid. Verdt å bemerke er at vi har en stabil legetjeneste.

 

Vi søker:

 • En sykepleier som er selvstendig og tar initiativ i sitt arbeide og er opptatt av å bidra til utvikling av faget og tjenesten. Har du videreutdanning og eller erfaring innen områdene dialyse, demens, geriatri, rehabilitering/hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi – er det en fordel men ikke et krav. Nyutdannede er også velkommen til å søke.
 • God kjennskap til data/fagsystem som dokumentasjonsverktøy
 • Vi oppfordrer menn til å søke stillingen

 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig- nivå B2.

 

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær i mange år
 • Kollegaer som vil ta deg godt imot
 • Spennende og varierte faglige utfordringer med nærhet til tverrfaglig samarbeid i samme bygg
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
 • Lønn ihht tariff med 10 års ansiennitet
 • 6 ukers ferie
 • Vilkår for stillingen følger de lover og avtaler som til enhver tid gjelder

 

Stillingen er i 3-delt turnus

 

Berlevåg kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån)

 

Søknadsfrist: 13. september 2020

Søknad med CV sendes:

Berlevåg kommune

Rådhusgata 2

9980 Berlevåg eller

postmottak@berlevag.kommune.no

 

Nærmere opplysninger om stillingen:

Helse og omsorgssjef Roy-Arne Andersen, tlf: 45879920, roy.arne.andersen©berlevag.kommune.no

 

Avdelingsleder pleie og omsorg Unni Stenberg, tlf 45879940,

unni.stenberg©berlevag.kommune.no

Søknadsfrist: 

 

Søknad med CV sendes:

Berlevåg kommune

Rådhusgata 2

9980 Berlevåg eller

postmottak@berlevag.kommune.no

 

Nærmere opplysninger om stillingen:

Helse og omsorgssjef Roy-Arne Andersen, tlf: 45879920, roy.arne.andersen©berlevag.kommune.no

 

Avdelingsleder pleie og omsorg Unni Stenberg, tlf 45879940,

unni.stenberg©berlevag.kommune.no

xcfY fEbQ 08zAAAAABJRU 5ErkJggg==

https://www.youtube.com/watch?v=IXIEw4AEOhU