IMG_1080 (1)

Ledige stillinger - Sykepleiere

Har du lyst til å oppleve eventyret i Berlevåg?

 

Vi har to faste 100 % sykepleierstillinger ledig.

Arbeidsstedet er Berlevåg helsesenter som har hele helse- og omsorgstjenesten under samme tak - bestående av institusjon, skjermet enhet, omsorgsboliger, hjemmesykepleie/hjemmetjenester, legetjenesten, rus og psykiatritjenesten, kjøkken, fysioterapitjenesten og helsestasjon/helsesykepleier. Dette gir nærhet til kollegaer innen eget fag og tverrfaglig samarbeid. En egen dialysebehandlingsenhet ble opprettet i samarbeid med Finnmarkssykehuset Klinikk Kirkenes vinteren 2020. Vi nevner også at Berlevåg har en stabil legetjeneste.

Er du nyutdannet? vi tilbyr ei årslønn som tilsvarer 10 års ansiennitet, dette utgjør kr 91 700,- pr. år som sykepleier.  Det er også økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt som tilhører tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark.

 

Ved å flytte til Berlevåg kommune kan du få slettet inntil 25 000,- i året fra ditt studielån. Kommunen dekker flytteutgifter, og er svært behjelpelig med å finne egnet bolig til deg. 

 

Kanskje har du kjæreste/samboer/ektefelle? Ta kontakt – det kan godt hende vil har en jobb til ham eller henne også.

Vi søker:

 • Sykepleiere som er selvstendige og tar initiativ i sitt arbeide og er opptatt av å bidra til utvikling av faget og tjenesten.
 • Videreutdanning og/eller erfaring innen områdene dialyse, demens, geriatri, rehabilitering/hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er en fordel, men ikke et krav. Nyutdannede er også velkommen til å søke.
 • God kjennskap til data/fagsystem som dokumentasjonsverktøy
 • Vi oppfordrer menn til å søke

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig- nivå B2.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Kollegaer som vil ta deg godt imot
 • Spennende og varierte faglige utfordringer med nærhet til tverrfaglig samarbeid i samme bygg
 • Lønn iht. tariff med 10 års ansiennitet
 • 6 ukers ferie
 • Vilkår for stillingen følger de lover og avtaler som til enhver tid gjelder

Stillingene er i 3-delt turnus

Berlevåg kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån)

Søknad med CV sendes til postmottak@berlevag.kommune.no, alternativt pr. post til Berlevåg kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg.

Nærmere opplysninger om stillingene:

Helse- og omsorgssjef Anita With Vårøy, 458 79 930

Avdelingsleder pleie og omsorg, Mirka Johansen, tlf. 458 79 940

Søknadsfrist: Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

 

xcfY fEbQ 08zAAAAABJRU 5ErkJggg==