Ledige stillinger

Midlertidige helgestillinger hver tredje helg En hverdag i uka fra 1430-2130
Sjøgata 2020

Ledige stillinger - 2 ledige sykepleierstillinger

100% fast stilling som sykepleier i institusjon og dialyse Berlevåg kommune har ledig 70% fa...
Berlevåg

Sommervikarer 2020

Helse og omsorgstjenesten i Berlevåg kommune har behov for ferievikarer sommeren 2020 til institusjo...