LITT AV HVERT FRA BERLEVÅG UKE 18

Ordfører Janne  For et par uker siden ble jeg utfordret av Båra radio i Båtsfjord, om å lage en liten, ukentlig oppsummering som legges ut på kommunens hjemmeside. Et snev av konkurransemenneske er man jo, så jeg tok utfordringen. Noe reisevirksomhet er årsak til at dette ikke er gjennomført før nå.

 

Våren er kommet, det konstanteres med sikkerhet etter observasjoner av snøspurv, og barn som hopper paradis på bar asfalt.
Den mer negative siden ved våren er all hundeskitten som dukker opp langs gatene i Berlevåg. Det er veldig sjelden en ser hundeeiere som plukker opp sine hunders etterladenskaper.
Handelsstanden i Berlevåg har for salg poser spesielt beregnet til å plukke opp slike ”visittkort”. Jeg sender med dette ut en oppfordring til alle kommunens hundeeiere om å bli flinkere til å rydde etter sine kjæledyr.

Berlevåg hagelag som trofast gjennom 12 år har vært pådrivere til forskjønnelse av kommunen, vil i år endre sitt faste opplegg.
Hagelaget har inngått avtale med kommunen at de skal plante i kasser som settes ut på forskjellige steder i kommunen.
I år vil ikke hagelaget stå for blomstersalget. De har avtalt med gartneren i Vestre jakobselv om at han kommer til Berlevåg og selger blomster. Dette vil skje omkring St. Hans, og vil annonseres god tid i forkant.
Hagelaget beklager at de ikke lengre står for blomstersalg og planting slik de har gjort i 12 år, men de som mange andre lag og foreninger får ikke rekruttert yngre medlemmer til laget, og må derfor redusere sin aktivitet.
Vi setter stor pris på hagelagets aktivitet gjennom 12 år, og håper noen finner det interessant å bli med i laget slik at aktiviteten kanskje kan tas opp igjen senere.

Et vårtegn vi ikke har sett noe til i år er orangerussen.
Årets avgangsklasse bestemte seg for at de ikke ville feire avslutningen på grunnskolen som russ. Noen er nok glade for denne avgjørelsen, nemlig lærerne som nå har berget sin nattesøvn i mai.
Avgangsklassen har gjort sine valg for fremtiden, og det blir en spennende tid fremover til de får svar på valgene sine. Norunn Strømslund, som er administrativ leder på LOSA i Berlevåg, kan fortelle at næringslivet har stilt seg positive til å ta inn LOSA-elever. Det ser ut til at det finnes læreplasser for de elevene som har søkt LOSA i Berlevåg.

Berlevåg havnemuseum er som kjent en del av museene for kystkultur og gjenreising.
Siden havnemuseet ble en del av dette interkommunale selskapet, har det skjedd mye i museumssammenheng. I fjor ble kulturminneløypa åpnet. Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom havnemuseet, historie- og museumslaget og Berlevåg skole. I år vil kulturminneløypa bli skiltet.
Helt til slutt vil jeg gjøre oppmerksom på havnemuseets hjemmeside, www.kystmuseene.no
Her kan dere finne mye spennende.

God helg.