Møtereferat fra folkemøte 22. mai 2019 - "Attraktive Berlevåg i 2030"

Berlevåg kommune avholdt folkemøte om kommuneplanens samfunnsdel onsdag 22. mai på Stortua på Berlevåg skole. Møteleder var ordfører Rolf Laupstad. Kommuneplanens samfunnsdel har et langsiktig perspektiv. Derfor var det «Attraktive Berlevåg i 2030» som var tema for møtet.

Planlegger Bjarne Mjelde holdt en planfaglig innledning, som inkluderte noen positive og noen ikke fullt så positive utviklingstrekk i kommunen de siste årene.

Innlederne Linda Fredriksen (sentrum), Bjørn Tore Sjåstad (næringsutvikling) og Maria Kristiansen (innflyttere) bidro til å sette rammene rundt den videre diskusjonen på møtet. Etter innlederne ble følgende temaer gjenstand for gruppearbeid:

  • Trenger vi et skikkelig sentrum? Hva skal det inneholde?

  • Næringsutvikling skaper vekst. Men noen piler peker nedover. Hvordan snur vi nedgang til oppgang?

  • De gamle er eldst, men ungdommen er fremtiden! Hvordan legger vi til rette for at ungdommen kan ta over Berlevåg?

  • Hvordan ønsker Berlevåg å ta imot innflyttere fra inn- og utland?

Oppsummeringene og diskusjonene etter gruppearbeidene kan vi kort oppsummere slik:

  • Vi må få det penere rundt oss! Bort med alt som ligger og slenger. Puss opp stygge bygninger. Mer trivsel. Mer grønt.

  • Møteplasser! Aktiviteter! Nytt liv i sentrum.

  • Framsnakk fiskerinæringen! Det er den vi lever av.

  • Vi trenger innflyttere! Fadderordninger, involvering/integrering, språk, boliger, arbeidsplasser.

  • Vi trenger ungdommen! Hvilken kompetanse trenger Berlevåg? Ønsker ungdommen å flytte hjem etter utdanningen sin?