Korona

Nye anbefalinger vedrørende oppfriskningsdoser for personer >80 år og personer med alvorlig immunsvikt


  1. Personer > 80 år. Om man ikke har gjennomgått covid-19, kan man få en fjerde dose om man selv  ønsker det.

  2. Alvorlig immunsupprimerte (gruppe 1 og 2). Utvalgte kan, etter avtale med fastlege og/eller sykehuslege, få flere oppfriskningsdoser etter dose 4.


Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med legekontoret på telefon 78 78 21 00. 

Det er forøvrig en god del som ikke har møtt til tredje koronadose - ta gjerne også kontakt for å avtale ny time for vaksine.

 

Jakob Thorkildsen

Kommuneoverlege