Erik Brøske (SV) Ordfører i Berlevåg kommune

Desember 2006

ORDFØREREN HAR ORDET

SOM ORDFØRER i Berlevåg kommune vil jeg ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!
ALT TYDER PÅ at dette er siste gangen jeg gjennom lokalmagasinet kommer med en slik hilsen – som ordfører. Høsten 2007 er det valg på nytt kommunestyre og jeg har for lengst sagt fra om at jeg ikke stiller som kandidat. Alderen krever sitt, og jeg kan snart se tilbake på to ordførerperioder og en periode som varaordfører i Berlevåg kommune i tillegg til ordførerverv i ”mitt tidligere politiske liv” sør i landet. Nok er for lengst nok !

JEG KAN SE TILBAKE PÅ interessante og utfordrende ordfører-år i en kommune der folk flest har vist forståelse, tålmodighet, hjertevarme og tru på framtida. Når mitt private lokalpolitiske regnskap skal gjøres opp, vil det ikke gå i balanse. Jeg hadde håp og tru på at jeg skulle makte mye mer, få til flere synbare resultater, vise til mer vekst og utvikling enn det hittil har blitt. Fortsatt er det min overbevisning at Berlevåg og Kongsfjord har store utviklingsmuligheter innenfor de tre næringspolitiske pilarene kommunestyret har vedtatt å styre etter: Fiskeriene på sjø og land, energiområdet (bl.a. petroleumsvirksomhet/vindkraft) og reiseliv/turisme basert på en mangfoldig natur.

ADVENTTIDA er her, snart er det jul og årsskifte. Fra min barndoms jul sitter særlig en julesalme fast i minnet: Det lyser i stille grender, av Jakob Sande. For meg er hele juleevangeliet her samlet i fire vers:

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusende barnehender
mot himmelen ljosa held.

Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall
som kom og vart heimsens frelsar
som barn i ein vesal stall.

Han låg der med høy til pute
og gret på si ringe seng
med englane song der ute
på Betlehems aude eng.

Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by,
den evige himmelsongen
som alltid er ung og ny.
Med hilsen fra
Erik Brøske
ordfører i Berlevåg kommune