PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste.
Berlevåg pedagogiske psykologiske tjeneste (PPT) har ansvar for å utrede og kartlegge barn og voksne med behov for spesial pedagogisk hjelp, samt gi en sakkyndig uttalelse. I tillegg skal PPT bistå skole og barnehage i deres pedagogiske arbeide. 
I dag har PPT ansatt en PP- rådgiver i 100 % stilling. I tillegg har kommunen samarbeid med Lakselv PPD, der logoped og spesialpedagog kommer til Berlevåg 3 ganger i halvåret.
PPT hører til under Berlevåg familiesenter, så det er derfor et tett samarbeid i mellom tjenestene innad i familiesenteret. PPT har kontor på Berlevåg skole.
 
Når kan du kontakte PPT?
Dersom barnet ditt har særskilte behov kan du som foresatt drøfte barnet med PP- rådgiver og eventuelt henvise til PPT. Initiativet kan også komme fra andre som jobber rundt barnet ditt, men det er alltid i samarbeid med foresatte. De foresatte må gi samtykke til henvisning, og det er derfor de som henviser. Det kan også være voksne som har særskilte behov.
Eksempler på særskilte behov kan være:
  • Diagnoser og funksjonshemminger som påvirker helse og adferd.
  • Ulike bekymringer rundt barnet hos foreldre, eller andre som jobber rundt barnet. Dette kan være alt fra forsinket utvikling, språkvansker, adferdsvansker, sosiale vansker, psykiske vansker, lærevansker og lignende.
  • Afasi
  • Fremmedspråklige
  • Annet.
PPT sitt hovedfokus er å medvirke til at alle barn, unge og voksne med særskilte behov får best mulig vilkår for læring og utvikling, samt et helhetlig tilbud fra de tjenester som er nødvendig.
 
Taushetsplikt
PPT har taushetsplikt.
 
Når er tjenesten tilgjengelig?
Hverdager fra kl. 08.00 -15.00.
Ved behov, er det mulig å gjøre avtaler utenom dette tidsrommet.
 
Kontaktinformasjon
PPD:
Bente Helen Johansen           
Bente Helen Johansen
Direkte nummer: 458 79 860
Besøksadresse: Torget 4                                                     
Postadresse: Torget 4, 9980 Berlevåg
Telefon: 78 78 20 00
Telefaks: 78 98 19 83

 

 

E-mail this Print this