Kart over Vestre Varanger

Pressemelding: etablering av interkommunale tjenester i Vestre Varanger

Kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana går sammen om en rekke kommunale tjenesteområder. I fellesskap vil kommunene få bedre tjenester til publikum og sterkere fagmiljøer for de ansatte. Hver for oss er kommunene små og sårbare - sammen står vi sterkere. I sitt møte 16. juni sluttet Berlevåg kommunestyre seg enstemmig til de nye samarbeidsavtalene.