Skatteetaten har inngått servicesamarbeid med Berlevåg kommune fra 1. september

Berlevåg kommune og Skatteetaten i Finnmark har inngått en avtale om servicesamarbeid fra 1. september 2006. Det praktiske servicesamarbeidet tar skatteoppkreverkontoret i kommunen seg av. Tidligere har Skatteetaten hatt et samarbeid med trygdeetaten, denne avtalen opphørte 31. august og vil i all hovedsak videreføres i den nye avtalen med kommunen.

Skatteetaten har inngått servicesamarbeid med Berlevåg kommune fra 1. septemberBerlevåg kommune og Skatteetaten i Finnmark har inngått en avtale om servicesamarbeid fra 1. september 2006. Det praktiske servicesamarbeidet tar skatteoppkreverkontoret i kommunen seg av. Tidligere har Skatteetaten hatt et samarbeid med trygdeetaten, denne avtalen opphørte 31. august og vil i all hovedsak videreføres i den nye avtalen med kommunen.Skatteetaten i Finnmark er svært glade for avtalen som er inngått med kommunen etter at samarbeidet med trygdeetaten opphørte. Samarbeidet med trygdeetaten har foregått en del år etter at Skatteetaten ikke lengere hadde egne ansatte i Berlevåg. Formålet med en slik serviceavtale, er å gi innbyggerrne i kommunen bedre service på enkelte områder som et likningskontor vanligvis yter ved egne kontor. Erfaringene så langt har vært positive, men en slik løsning vil aldri være en fullgod løsning i forhold til et bemannet likningskontor.

Avtalen gjelder tjenesteformidling, informasjon og veiledning. Når det gjelder Skatteetatens tjenester har Skatteetaten i Finnmark det faglige ansvar for de tjenester som omfattes av avtalen. Skatteetaten skal tilrettelegge for at tjenesteutøvelsen holder en forsvarlig kvalitet.

Skatteetatens tjenester skal som utgangspunkt tilbys etter selvbetjeningsprinsippet. Brukerne skal få nødvendig veiledning i å benytte Skatteetatens tjenester. Ved innlevering av papirbaserte skjemaer skal kommunen foreta en enkel kontroll for å sikre at nødvendige opplysninger er utfylt.

Kommunens veiledning i bruk av Skatteetatens tjenester innebærer ingen saksbehandling (vedtaksmyndighet). Brukerne skal henvises til Skatteetaten i Finnmark for eventuell videre saksbehandling. I denne forbindelse skal kommunen stille telefon til disposisjon for brukeren.

Fra kommunens side er det skatteoppkreverkontoret som skal stå for det praktiske arbeidet som avtalen gjelder. En god del skjema og brosjyrer vil forefinnes ved kontoret i løpet av uke 36.

Skatteetaten har ellers en veilednings- og servicetelefon (81581811) som er betjent mandag til fredag – kl. 08.00 – 15.30 og selvsagt internettsider (www.skatteetaten.no). På disse sidene kan du døgnet rundt finne opplysninger, regelverk og også få utført en rekke tjenester sånn som; melde flytting, få kopi av skattekortet, endre skattekort, laste ned nødvendig skjema.