Skatteoppkreverfunksjon

Skatteavdelingen i Alta ivaretar skatteoppkreverfunksjonen for Berlevåg kommune inntil videre. Kontaktperson i Alta er: Karin Helgesen som treffes på telefon 784 55 343.