Søknad om barnehageplass for 2006-2007

Trenger du barnehageplass fra høsten (august) 2006, da er tiden inne for å
søke. Søknadsfristen er 1. mai d.å.
Foreldre som ønsker plass til sine barn i Berlevåg barnehage fra høsten (august), må søke om opptak innen: 1. Mai 2006

Barn med tildelt barnehageplass 0-3 år og 3-5 år beholder plassen uten årlig søknad.

Barn som ønsker endring i tildelt plass fra hel til halv eller motsatt, må søke.

Søknadsskjema og vedtekter finner du her. De kan også hentes på oppvekstkontoret, i barnehagen, på skolen og på formannskapskontoret.

Søknaden sendes: Berlevåg kommune Oppvekstsektoren Postboks 98 9981 BERLEVÅG

Oppvekstsjefen

Se også plakat