Vest i Valen (2)

Søknader til formannskapet før sommerferien 2022

Frist for søknader som skal behandles i formannskapet før sommerferien er satt til 29. mai 2022. Søknader som kommer inn etter denne dato kan ikke påregnes å bli behandlet.