Støttekontakter/treningskontakt ønskes

Berlevåg kommune har stort behov for støttekontakter/treningskontakter til brukere i form aktivisering. Eksempler på aktivisering kan være hverdagsaktiviteter som: gå turer, sosial aktivisering i form av hjemmebesøk, offentlige arrangement, konserter for å forebygge ensomhet.
Det er et krav at de som påtar seg slike oppgaver må være over 18 år.

Varighet 2 – 4 timer pr. uke, timer kan avpasses etter avtale. Lønnes etter en fast timesats som er satt til 122,97 kr pr. time.

Er du interessert kan du kontakte:

Teamleder hjemmetjenesten på tlf. 458 79 950 eller e-post. beate.olsen@berlevag.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier på tlf. 458 79 863 eller e-post. merete.a.jensen@berlevag.kommune.no