Store Molvik reguleringsplan stadfestet

Berlevåg kommune vil med dette opplyse at reguleringsplan for Store Molvik hytteområde er stadfestet.

Plandokumentene for Store Molvik kan ses på servicekontoret i Berlevåg kommune eller på kommunens hjemmesider under plantjenester og reguleringsplaner.

FeFo vil snarlig rekvirere oppmålingsforretning for de tre nye tomtene. Når tomtene er oppmålt og tinglyst vil FeFo lyse ut disse, og tildele etter trekning.