Syningsrom på Berlevåg helsesenter

En verdig avslutning er viktig når en pasient går bort.

Helsesenteret i Berlevåg har lenge manglet et egnet syningsrom og dessuten hatt dårlig kjølekapasitet for kister. Kommunestyret vedtok derfor i juni 2017 at det gamle vaskeriet på helsesenteret skulle bygges om til syningsrom. Syningsrommet stod endelig klart høsten 2018. I tillegg til selve syningsrommet er et eget rom innredet for stell av avdøde og hvor det står to kistekjølere med kapasitet til tre kister hver.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom enhetene teknisk og helse- og omsorg.

 

Hva er syning?

Syning, at man ser den døde, er ofte en viktig del av forberedelsene til en gravferd. Det er utelukkende pårørende selv som bestemmer om det skal gis mulighet til syning. Begravelsesbyrået er alltid behjelpelig med å vurdere om det er tilrådelig å gjennomføre en syning. Det er vanlig at man er spent og gruer seg til dette. Det er naturlig nok tungt og trist, men den visuelle fysiske bekreftelsen man får ved å ta på den døde er for mange et viktig skritt for å komme videre i sorgfasene. Det er svært sjeldent noen som sitter igjen med følelsen av at de angrer på å ha sett den døde etter en riktig gjennomført syning.

Mange lurer på om barn kan være med på en syning. All erfaring viser at barn som får god informasjon før en syning og har foreldre, søsken eller besteforeldre sammen med seg under syningen, håndterer dette minst like godt som enhver voksen. Man må være forberedt på mange spørsmål, og da er det viktig at man svarer barnet uten å legge skjul på sannheten eller forenkle sannheten med at «bestefar sover» eller lignende.

Det er også mulig å ordne til syning i tilfeller der avdøde har skader. Dødsfall som skyldes ulykker og som har påført avdøde synlige sår og skader, kan sminkes og/eller bandasjeres. Med god informasjon/forberedelse kan det da være helt greit å gjennomføre syning.

Bilde1_230x173.jpg

Bilde2_230x173.jpg

Bilde3_230x173.jpg