Til Berlevågs befolkning

De folkevalgte og administrasjonen har besluttet at de sammen skal ta et løft for å skaffe informasjon om hvilke tjenester som treffer folks behov sett i lys av den økonomien kommunen har.
I løpet av den korte tiden den nye rådmannen har virket i Berlevåg har rådmann og ordfører mottatt mange tilbakemeldinger fra ansatte og innbyggere (noe vi setter stor pris på) på hvordan de ser på Berlevåg som kommune.

Og i tilbakemeldingene er det et meget viktig poeng som kommer frem, at vi er en servicebedrift for innbyggerne. Vi er satt til å levere tjenester til Berlevågs befolkning, med rett kvalitet til rett tid til alles beste. I noen tilfeller kan det være at vi ikke makter dette, i andre tilfeller gjør vi det men blir allikevel gitt en dårlig karakter fra dere som innbyggere. Det kan være mange grunner til at det er slik uten at vi skal ta de her og nå, bare fastslå at vi ønsker å gå i takt med befolkningen.

Det at dere som innbyggere stiller krav til oss og gir oss tilbakemeldinger er en av de viktigste parametrene vi har for å forbedre oss. I den forbindelse vil dere i nær framtid motta et brev i posten. Der vil dere få oppgitt en internett adresse. Når dere logger dere inn vil dere komme til et spørreskjema. De svarene dere gir der vil danne grunnlaget for det forbedringsarbeidet politikerne og administrasjon skal starte i løpet av våren, nettopp for å gi dere bedre service.

Vi kommer denne gangen til å gå bredt ut og vi ber om forståelse for at noen av dere med barn i barnehage, på skole og kanskje er pårørende for noen på helsesentret vil måtte svare på flere spørreundersøkelser. Denne gangen handler det om dere og deres mulighet til å påvirke den servicen dere mener dere fortjener i kommunen.

For de av dere som ikke har tilgang til datamaskin hjemme vil vi ha utvidet åpningstid på biblioteket i en periode slik at dere kan henvende dere der for å svare. Mer informasjon vil medfølge i neste brev.

Vi vil på forhånd takke dere alle for at dere deltar i undersøkelsen og gjør det mulig for oss å forbedre oss til det beste for dere som brukere.


Med vennlig hilsen


Janne Andreassen Bjørn Ove Persgård
Ordfører Rådmann