Tildeling av FeFos grønne midler i 2014

FeFo har i 2014 satt av 1 million kroner for å stimulere til økt friluftsliv og trivsel for bosatte i Finnmark. 

- Vi ønsker å støtte de lokale krefters engasjement for å aktivere ungdom, familier og pensjonister til å ta i bruk vår flotte natur her i Finnmark, sier utmarksforvalter Lena Kristiansen.

Det var budsjettert en million kroner til grønne midler og til sammen er det delt ut ca. kr 695 000. Resten var satt av til samarbeid om turskiltprosjektet og merking av turløyper i hele Finnmark. Prosjektet skjer i lag med Finnmark Fylkeskommune,

Sametinget og Gjensidigestiftelsen (se lenke nr 3. på ffk.no lenke nedenfor).

 

I 2014 er det kommet inn 134 søknader på til sammen 3,3 millioner kroner. Vi prioriterer aktivitetsrettede tiltak, og har innvilget støtte til 87 prosjekter over hele Finnmark.

- Det er fantastisk bra å se hvor mange som legger ned en stor frivillig innsats i tiltak som øker folkehelse, trivsel og bolyst, sier Lena Kristiansen

Se hvem som har fått støtte i tildelingslisten på FeFos hjemmeside:

 

  1. Tildelingsliste FeFos grønne midler 2014
  2. Info om FeFos grønne midler
  3. Info på ffk.no om skilting av turløyper i Finnmark

KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ:

Utmarksforvalter Lena Kristiansen, tlf: 901 88 790 /  www.fefo.no