Renovasjon

Renovasjonstjenesten i Berlevåg kommune utføres av Øst-Finnmark Avfallsselskap(ØFAS). ØFAS eies av kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Nesseby, Tana og Sør-Varanger. Link til ØFAS sine hjemmesider.

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger. Det er tvungen renovasjon i kommunen. Det betyr at alle i målgruppen må betale renovasjonsavgift.

ØFAS sin miljøstasjon i Berlevåg drives av Berlevåg havn KF.

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunens gebyrregulativ.

Tømming

Restavfall tømmes hver tredje uke på torsdager. Mat tømmes annenhver uke sammen med enten plast eller papir på onsdager. Nærmere informasjon om tømmetidspunkter, se årets tømmekalender.

Miljøstasjonen i Berlevåg er åpen på følgende tidspunkt:

Mandag fra kl 12:00 til 15:00

Onsdager fra kl 15:00 til 18:00

Fredag fra kl 12:00 til 15:00

 

Hvem skal jeg kontakte når søppeldunken ikke er tømt? 

Kontakt Øst-finnmark avfallsselskap (ØFAS) på telefon 78 92 54 80 eller Servicekontoret på telefon 78 78 20 00.

 
Forskrift for husholdningsavfall i Øst- Finnmark

Fastsatt av Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Nesseby, Tana og Sør Varanger, kommune med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85. Link til forskrift

 

 

application/pdf 1.9 MB
application/octet-stream
application/pdf 187 KB