TRAFIKKSIKKERHET SKAL FÅ FOKUS I BERLEVÅG

14 engasjerte deltakere diskuterte trafikksikkerhet på et møte i Berlevåg 15. Juni. Bakgrunnen var at Berlevåg kommune har satt i gang arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan.
Trafikksikkerhet dreier seg ikke bare om fart og fortau, men også om hvilke holdninger den enkelte har når man ferdes i trafikken. Og ikke minst hvilke signaler de voksne sender ut som rollemodeller overfor sine barn og ungdommer. I så måte var det mange bekymrede innlegg, men også full enighet om at vi må sørge for at trafikkarealene våre blir så trygge som mulig.

Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen kommer til å ta utgangspunkt i de utfordringene som deltakerne fant fram til, og meningen er å komme fram til målsettinger og konkrete tiltak som kan settes i verk så snart som mulig.
Trafikksikkerhetsplanen skal etter planen vedtas av kommunestyret i oktober.