UNGDOMMENS KULTURPRIS 2009 OG KULTURPRIS 2009

Ungdommens kulturpris og kulturprisen for 2009 ble utdelt på Samfunnshuset 15/7-09 under åpningen av "Sommer i Berlevåg" av ordfører Janne Andreassen.

Kulturpris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildene har vi fått låne av Berlevågnytt.

Ungdommens kulturpris 2009 gikk i år til "Artiske Hofter"

"Arktiske Hofter" har vært gode ambassadører for Berlevåg, for ungdommen vår og for kulturmiljøet i kommunen. Dette er vist gjennom mange opptrendener rundt om krig i fylket.

De har deltatt under den lokale UKM, gikk videre til fylkesmønstring og derfra til landsmønstring i Trondheim.

Det siste året har jentene hatt flere samarbeidsprosjekter med ei russisk HIP-HOP gruppe. Sammen har de bl.a. hatt opptrednener i Russland.

De har tilført noen utradisjonelt og eksotisk til Berlevåg.

Kulturpris 1

Kulturprisen 2009 gikk til Margrethe Dyrseth.

Årets kulturprisvinner har lang fartstid i kulturlivet i Berlevåg.

Aktiv i aktivitetslaget (tidligere husmorlaget). Aktiv i museums- og historielaget. Faktisk leder av begge disse lagene.

Hun var med på planlegging og gjennomføring av det første Sommer i Berlevåg arrangementet i 1992, og har siden vært engasjert i de fleste Sib-komiteene opp gjennom årene. Enda i dag 17 år etter starten er arrangementet preget av hennes tanker om arrangementets innhold: klassefest, lygeraften og hurtigrutetur. For et par år siden var en gruppe forsvarsveteraner på besøk med kjøretøyer og fly, det var hennes ide å invitere disse oppover.