UNGDOMMENS KULTURPRIS 2010 OG KULTURPRIS 2010

Ungdommens kulturpris og kulturprisen for 2010 ble utdelt på Samfunnshuset 21/7-10 under åpningen av "Sommer i Berlevåg" av ordfører Janne Andreassen.

Ungdommens kulturpris  10

Ungdommens kulturpris 2010 gikk til revygruppa "De Miserable junior".

"De Miserable junior" inkluderer alle typer ungdommer på en allsidig måte, uten å kreve spesielle egenskaper.De har skapt et tilbud til ungdom som ønsker annen aktivitet enn korps og idrett. Gruppa viderefører en kulturaktivitet som har lange tradisjoner i Berlevåg, og de legger ned mye tid for å kunne underholde oss andre Berlevåginger.

Bilde  008

 

Bilde  011

Kulturprisen 2010 gikk til Arnt Eirik Hansen.

Arnt Eirik er en tjenestevilling og trivelig ung mann, som aldri sier nei når han blir bedt om en tjenste. Han blir beskrevet som en anonym figur i kulturhenseende i Berlevåg. Han har vært med å starte ulike lag og foreninger, og aktivt medlem i: Berlevåg dykkerklubb, Berlevåg motorklubb, atlet-gruppa og Berlevåg turn-og idrettsforening . Arnt Eirik har en fortid som styrkeløfter hvor han gjorde det bra nasjonalt.

De fleste roser Arnt Eirik for websiden "BerlevågNytt", der han på fritiden sin skaper en viktig kanal for Berlevåg til utflytta Berlevåginger og andre entusiaster, og ikke minst for alle som bor her.

Bilde  013

Bilde  018