Vil du ha vedteig på Finnmarkseiendommen i år ?

Via den selvbetjente vedportalen www.natureit.no  er det nå mulig å skaffe seg vedteig og begynne å planlegge vinterbrensel til hus, hytter og hjem i Finnmark.

- Vedportalen ble lansert i 2013 og i løpet av fjoråret skaffet 1479 personer seg vedteig gjennom selvbetjeningsløsningen. Vi håper flere liker nettsideløsningen og benytter seg av den i år, sier Ole Andre Hestmo, skogforvalter i FeFo

Mange ble tidvis strømløse i fjor og med tanke på varmeberedskap i hjemmet, er alltid lurt å ha en vedovn klar dersom strømmen blir borte.

Å fyre med ved er også billig i forhold til mange andre energikilder. Med hjelp av Vedkalkulatoren kan du beregne priser og se hva du sparer.

Bosatte i Finnmark kan velge seg vedteig i 284 områder som er avsatt til vedhogst i Finnmark, og nesten alle kommuner har egne hogstområder.

Enkelte områder kan være forbeholdt lokale vedhoggere og har begrensninger på uttak. Dette kommer fram på de ulike hogstområdene.

 

De som i fjor skaffet seg vedteig gjennom www.natureit.no og benyttet egen e- postadresse kan aktivere den samme vedteigen på nytt for 2014, om man ønsker det. Vedteigen fra 2013 er reservert 60 dager inn i det nye året. Det eneste man må gjøre er å opprette egen brukerprofil.

 

Brukerveiledninger for skaffe deg vedteig finner du på www.fefo.no

FeFos ansatte på servicetelefon 09975 er klar til å hjelpe dem som behøver det.

 

Mye nyttig informasjon om ved finner du på Norsk Ved sin hjemmeside http://www.norskved.no/