Økonomiavdelingen

Avdelingens hovedoppgaver:

  • Regnskap og finans
  • Budsjett og økonomi
  • Innfordring av kommunale avgifter
  • Innfordring av skatt
  • Regnskaps- og finansieringsanalyser

 

Økonomisjef: Vibeke Richardsen
vibeke.richardsen@berlevag.kommune.no
Direktenummer: 457 79 850
Besøksadresse: Rådhusgata 2
Postadresse: Torget 4, 9980 Berlevåg
E-post: postmottak@berlevag.kommune.no
Telefon: 78 78 20 00
Telefaks: 78 98 19 81
E-post skatteavdelingen: Skatt@berlevag.kommune.no